کارگاه عکاسی محمد زرقی
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

کارگاه عکاسی محمد زرقی

پنج‌شنبه نهم دی‌ماه، کارگاه آموزشی با عناوین «داستان تولد عکاسی، رسانه ای که تصورات انسان را دگرگون کرد» و «اولین تلاش ها و جنبش های هنری عکاسی» توسط محمد زرقی در نگارخانه امیرشاهی برگزار می‌شود.