نمایشگاه و رونمایی کتاب بهزاد جایز با عنوان «عمامه داران: زندگی طلبه‌های جوان»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

نمایشگاه و رونمایی کتاب بهزاد جایز با عنوان «عمامه داران: زندگی طلبه‌های جوان»

نشر نظر و گالری Ag، نمایشگاه و رونمایی کتاب بهزاد جایز با عنوان «عمامه داران: زندگی طلبه های جوان» را در روز جمعه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۴ تا ۸ عصر برگزار می‌کنند.