نمایشگاه محمدرضا پیمان با عنوان «شهر می‌خندد» در نگارخانه شهید آوینی
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

نمایشگاه محمدرضا پیمان با عنوان «شهر می‌خندد» در نگارخانه شهید آوینی

نمایشگاه عکس محمدرضا پیمان با عنوان «شهر می‌خندد» در نگارخانه شهید آوینی قم برگزار می‌شود.