مسابقه‌ی تازه ورلدپرس‌فتو، به دور از قواعد دست‌و‌پا‌گیر فعلی
تایم خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

مسابقه‌ی تازه ورلدپرس‌فتو، به دور از قواعد دست‌و‌پا‌گیر فعلی

رقابت تازه ورلد پرس فتو (World Press Photo) قرار است که بخشی از چشم‌انداز گسترش و توسعه این رقابت عکاسی باشد.