اشراف اطلاعاتی و قضایی بر اینستاگرام
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

اشراف اطلاعاتی و قضایی بر اینستاگرام

دادستان تهران گفت: «اشراف اطلاعاتی و قضایی بر اینستاگرام و فیسبوک وجود دارد.»