نمایشگاه گروهی «فتوکپی خراب است» در نگارخانه فردوسی
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

نمایشگاه گروهی «فتوکپی خراب است» در نگارخانه فردوسی

آثار دانشجویان رشته ارتباط تصویری دانشگاه فردوس مشهد در قالب نمایشگاه عکسی با عنوان «فتوکپی خراب است» در نگارخانه فردوسی مشهد به روی دیوار رفت.