نمایشگاه اولین مسابقه عکس «دست دوم» در گالری سایان اصفهان
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

نمایشگاه اولین مسابقه عکس «دست دوم» در گالری سایان اصفهان

با همکاری کانون عکس اصفهان و گالری سایان نمایشگاهی از آثار راه‌یافته به اولین مسابقه عکس «دست دوم» جمعه هشتم خرداد در گالری سایان اصفهان افتتاح می‌شود.