نمایشگاه شهاب ناصری با عنوان «مسیر خاکستری» در گالری سوره
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

نمایشگاه شهاب ناصری با عنوان «مسیر خاکستری» در گالری سوره

اولین نمایشگاه انفرادی شهاب ناصری با عنوان «مسیر خاکستری» در گالری سوره سنندج گشایش می‌یابد.