محمود موسوی درگذشت
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

محمود موسوی درگذشت

محمود موسوی عضو هیات مدیره و از موسسان کانون عکس اصفهان درگذشت.