نمایشگاه ئاریز قادری باعنوان «لبخند سیاه»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

نمایشگاه ئاریز قادری باعنوان «لبخند سیاه»

نمایشگاه عکس ئاریز قادری باعنوان «لبخند سیاه» از روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ‌درگالری سوره سنندج گشایش می یابد.