هنرمندان استودیوی ایگرگ در نمایشگاه بزرگ آنکارا
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

هنرمندان استودیوی ایگرگ در نمایشگاه بزرگ آنکارا

امسال تعدادی از هنرمندان توسط استودیوی هنری ایگرگ فرصتی مناسب یافته‌اند تا آثار هنری خود را در دو حوزه‌ی نقاشی و عکاسی در این بازار بین‌المللی ارائه کنند.