نمایشگاه یک روزه‌ی «ديوار ٤٧»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

نمایشگاه یک روزه‌ی «ديوار ٤٧»

جمعه ۱۴ اسفند، نمایشگاه یک روزه‌ی «ديوار ٤٧» برگزار مي شود.