نمایشگاه گروهی «عکاسی معماری» دانشجویان ترم شش عکاسی دانشگاه هنر تهران
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

نمایشگاه گروهی «عکاسی معماری» دانشجویان ترم شش عکاسی دانشگاه هنر تهران

یازدهم بهمن نمایشگاه یک‌روزه «عکاسی معماری» دانشجویان ترم شش عکاسی دانشگاه هنر تهران برگزار می‌گردد.