فراخوان دومین نمایشگاه «نیمه پنهان»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

فراخوان دومین نمایشگاه «نیمه پنهان»

گروه فرهنگی هنری «نیمه پنهان» بر آن شده‌ نمایشگاه عکسی تحت عنوانِ «نیمه پنهان» را برای دومی بار در دو بخش عکاسان حرفه ای و آماتور با هدف ایجاد نگاهی راستین و حقیقی به کشور افغانستان برگزار کند.