نمایشگاه «واقعیت و خیال»، نگاهی به عکاسی معاصر ایران در گالری پردیس ملت
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

نمایشگاه «واقعیت و خیال»، نگاهی به عکاسی معاصر ایران در گالری پردیس ملت

جمعه بیست و پنجم دی، نمایشگاه گروهی «واقعیت و خیال»، نگاهی به عکاسی معاصر ایران در گالری پردیس ملت برپا می‌شود.