انتشار پنجمین شماره‌ی نشریه الکترونیکی «قاب»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

انتشار پنجمین شماره‌ی نشریه الکترونیکی «قاب»

پنجمین شماره از «مجله الکترونیکی قاب» ویژه بهمن ماه در ۱۵۶ صفحه منتشر شد.