نمایشگاه «به رسم یادگار» در عکسخانه شهر
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

نمایشگاه «به رسم یادگار» در عکسخانه شهر

در سال‌های اخیر مجموعه‌هایی از عکس های تاریخی به موزه عکسخانه شهر اهدا شده است، یکی از این مجموعه‌های اهدایی که شامل عکس های تاریخی از دوران قاجار و پهلوی اول است، توسط مسعود مکری و در سال ۱۳۹۰ اهدا گردیده که در این موزه به نمایش درخواهد آمد.