شرکت‌کنندگان چهارمین جشن عکس هرمزگان
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

شرکت‌کنندگان چهارمین جشن عکس هرمزگان

با پایان مهلت ارسال اثر به چهارمین جشن عکس هرمزگان، دبیرخانه این جشن از دریافت 617 اثر از 74 عکاس در این دوره خبر داد.