انتشار کتاب «یادآوری» بهنام صدیقی
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

انتشار کتاب «یادآوری» بهنام صدیقی

کتاب «یادآوری» بخشی از آخرین پروژه‌ی بهنام صدیقی با همین نام است که اکتبر گذشته در برنامه‌ی اقامت هنری این هنرمند در بنیاد دلفینا لندن منتشر شده است.