نمایشگاه دومین فصل عکاسی هرمزگان
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

نمایشگاه دومین فصل عکاسی هرمزگان

پس از برگزاری نشست انتخاب آثار دومین نمایشگاه فصل عکاسی هرمزگان، اسامی پذیرفته‌شدگان اعلام شد.