نشست یک‌شنبه‌های هنر(۳)؛ دایره‌المعارف هنر
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

نشست یک‌شنبه‌های هنر(۳)؛ دایره‌المعارف هنر

سومین جلسه از سلسله جلسات یکشنبه های کتاب هنر خانه هنرمندان با عنوان «یکشنبه‌های کتاب هنر» به بررسی چاپ جدید کتاب دایره‌المعارف هنر رویین پاکباز که در انتشارات فرهنگ معاصر سومین ویراست آن انجام شده و روانه بازارشده اختصاص خواهد یافت.