فراخوان اولین دوره گرنت (کمک هزینه) عکاسی مستند «شید»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

فراخوان اولین دوره گرنت (کمک هزینه) عکاسی مستند «شید»

شورای سیاست‌گذاری جایزه شید در آستانه‌ی برگزاری ششمین دوره‌ی این جایزه، فراخوان اولین دوره گرنت شید (کمک هزینه تکمیل پروژه‌های عکاسی مستند) را اعلام می‌کند.