نمایشگاه «آشیان بر باد» هدیه ترحمی در خانه تاریخی طاهری
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

نمایشگاه «آشیان بر باد» هدیه ترحمی در خانه تاریخی طاهری

عکس‌های این نمایشگاه از خانه‌ی تاریخی طاهری واقع در شهر سمنان گرفته شده در همان مکان ارائه می‌شود.