نمایشگاه پرتره‌های روز دهم رضا روحانی در گالری فرهنگ و هنر
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

نمایشگاه پرتره‌های روز دهم رضا روحانی در گالری فرهنگ و هنر

نمایشگاه انفرادی عکس پرتره های روز دهم رضا روحانی در گالری فرهنگ و هنر سمنان گشایش یافت.