انتشار دویست و نود وهشتمین شماره‌ی تندیس
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

انتشار دویست و نود وهشتمین شماره‌ی تندیس

در این شماره فرید امین‌اسلام نقدی را در رابطه با «جشنواره‌ی شید» هفته‌ی عکاسی مستند اجتماعی نوشته است.