برگزاری جلسه «چگونگی برساخت عکاس به مثابه عکاس هنری در فرهنگ ایران» با سخنرانی حامد کیا
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

برگزاری جلسه «چگونگی برساخت عکاس به مثابه عکاس هنری در فرهنگ ایران» با سخنرانی حامد کیا

سی و یکم اردیبهشت نشست «چگونگی برساخت عکاس به مثابه عکاس هنری در فرهنگ ایران» با سخنرانی حامد کیا در پردیس ولیعصر دانشگاه هنر برگزار می‌شود.