نمایشگاه مجتبی‌ سرانجام‌پور با عنوان « شُلِکس» در پلتفرم داربست
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

نمایشگاه مجتبی‌ سرانجام‌پور با عنوان « شُلِکس» در پلتفرم داربست

جمعه هجدهم اردیبهشت نمایشگاه عکس‌های مجتبی سرانجام‌پور با عنوان «شلکس» در پلتفرم داربست گشایش می‌یابد.