اعلام برگزیدگان دهمین دوره‌ی جایزه‌ی بین‌المللی خلاقیت لندن (Lica)
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

اعلام برگزیدگان دهمین دوره‌ی جایزه‌ی بین‌المللی خلاقیت لندن (Lica)

دهمین دوره‌ی جایزه‌ی بین‌المللی خلاقیت لندن (Lica) برگزیدگان خود را شناخت.