نمایشگاه «جهان نگریسته | فصل سوم: عکاسی» در گالری ایگرگ
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

نمایشگاه «جهان نگریسته | فصل سوم: عکاسی» در گالری ایگرگ

سومین نمایشگاه از دوره‌ی نمایشگاه‌های «جهان نگریسته» با عنوان جهان نگریسته | فصل سوم: عکاسی، روز ۲۵ اردیبشهت در گالری ایگرگ افتتاح خواهد شد.