نمایشگاه «طبیعت و آسمان شب» حسن مهرزاد در خانه فرهنگ ابوسعید
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

نمایشگاه «طبیعت و آسمان شب» حسن مهرزاد در خانه فرهنگ ابوسعید

دومین نمایشگاه عکس حسن مهرزاد با عنوان «طبیعت و آسمان شب» در خانه فرهنگ ابوسعید برگزار خواهد شد.