نمایش عکس‌های حامد سوداچی با عنوان اعلان
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

نمایش عکس‌های حامد سوداچی با عنوان اعلان

نمایش عکس های حامد سوداچی با عنوان اعلان از بهمن ماه ۱۳۹۳ شامل ۲۱ پرتره ی محیطی از منطقه دروازه غار به نمایش درآمده است .