راه‌اندازی وب‌سایت «آینه‌ها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

راه‌اندازی وب‌سایت «آینه‌ها»

سایت تخصصی عکس «آینه‌ها» راه‌اندازی شد. «آینه‌ها» اگرچه فصد دارد به‌طور تخصصی به عکس بپردازد اما نیم‌نگاهی هم به دیگر هنرهای تصویری خواهد داشت.