انتشار آی‌بوک «شادی قدیریان»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

انتشار آی‌بوک «شادی قدیریان»

آی‌بوک «شادی قدیریان» توسط انتشارات خرد منتشر شد.