نقد و بازخوانی عکاسی محسن راستانی از بوسنی ۱۹۹۴
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

نقد و بازخوانی عکاسی محسن راستانی از بوسنی ۱۹۹۴

عصر پنج‌شنبه چهاردهم اسفند نشست «نقد و بازخوانی عکاسی محسن راستانی از بوسنی ۱۹۹۴» در کتاب‌فروشی نشر ثالث برگزار می‌شود.