برگزاری نشست فتوژورنالیسم و نوگرایی در عکاسی مستند
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

برگزاری نشست فتوژورنالیسم و نوگرایی در عکاسی مستند

ژان گامی، عکاس مگنوم روز پنج‌شنبه اول اسفند دو نشست در موزه‌ هنرهای معاصر تهران برگزار می‌کند.