نمایشگاه افغانستان کشور من، دنیا خانه من در مشهد
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۵

نمایشگاه افغانستان کشور من، دنیا خانه من در مشهد

«افغانستان کشور من، دنیا خانه من» عنوان ششمین نمایشگاه گروهی عکاسان افغانستان است.