فراخوان نخستین جشنواره عکس فواد
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

فراخوان نخستین جشنواره عکس فواد

نخستین جشنواره عکس فواد با موضوع «ارتباط انسان با محیط پیرامون» برگزار می‌شود.