نمایشگاه گروهی «مرگ رنگ» در فرهنگ‌سرای ابن‌سینا
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۵

نمایشگاه گروهی «مرگ رنگ» در فرهنگ‌سرای ابن‌سینا

گروه هنری «یوتاب» اولین نمایشگاه عکس خود را با عنوان مرگ رنگ با موضوع آلودگی محیط زیست در فرهنگ‌سرای ابن‌سینا برگزار خواهدکرد.