فراخوان مسابقه عکس‌های طرح سینما سلام (روز سینمای رایگان) در جشن تصویر سال
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۱

فراخوان مسابقه عکس‌های طرح سینما سلام (روز سینمای رایگان) در جشن تصویر سال

با توجه به حضور چشم‌گیر مردم در استقبال از طرح سینما سلام و روز سینمای رایگان که به ابتکار سازمان سینمایی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در روز دهم بهمن‌ماه در سینماهای سراسر کشور اجرا شد، جشن تصویر سال در نظر دارد به‌رغم پایان یافتن مهلت دریافت آثار بخش ویژه‌‌ی دیگری را به یازدهمین جشن تصویر سال اضافه کند.