برنامه Camera51 اندروید در ترکیب بندی عکس به کمک شما می‌آید
دی پریویو خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

برنامه Camera51 اندروید در ترکیب بندی عکس به کمک شما می‌آید

این برنامه جدید نه تنها نوردهی و تراز سفیدی را به طور خودکار تنظیم می‌کند، بلکه نحوه قاب بندی در تصویر شما را نیز بهینه سازی می‌کند.