بقای فیلم‌های عکاسی با همکاری کداک آلارس و لوموگرافی
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۴

بقای فیلم‌های عکاسی با همکاری کداک آلارس و لوموگرافی

علاقه‌مندان عکاسی آنالوگ می‌توانند نفس راحتی بکشند چرا که فیلم‌های عکاسی با همکاری لوموگرافی و کداک آلارس در بازار باقی خواهند ماند.