نمایشگاه عکس علی متولیان سیدی در کافه ۷۸
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۹/۰۸

نمایشگاه عکس علی متولیان سیدی در کافه ۷۸

اولین نمایشگاه انفرادی عکس علی متولیان سیدی در کافه ۷۸ به نمایش گذاشته می‌شود.