الیویر ژوبارد برگزیده بورسیه تیم هترینگتون ۲۰۱۳
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۱

الیویر ژوبارد برگزیده بورسیه تیم هترینگتون ۲۰۱۳

الیویر ژوبارد، عکاس فرانسوی به عنوان برگزیده‌ی سومین بورسیه سالیانه تیم هترینگتون شناخته شد.