نمایشگاه امید اخوان با عنوان «سه قلوها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

نمایشگاه امید اخوان با عنوان «سه قلوها»

نمایشگاه عکس امید اخوان با عنوان «سه‌ قلوها» در رستوران جو برپا است.