سومین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسی اوز
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۷

سومین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسی اوز

سومین نمایشگاه سالیانه « انجمن عکس اوز » با موضوع « آزاد » و با حضور ۱۱ عکاس روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ در محل گالری شهرداری اوز افتتاح خواهد شد.