نمایشگاه و نشست‌های تخصصی هنر معاصر در مشهد
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۶

نمایشگاه و نشست‌های تخصصی هنر معاصر در مشهد

در امتداد نشست‌های سالانه‌ی هنر معاصر در مشهد به کیوریتوری گروه آنتی تعهد و همکاری گالری آرتین از ۳۰ تیر مجموعه نشست‌هایی با حضور ۸ کارشناس برگزار می‌شود.