یادداشت جواد مقیمی پارسا درباره مسترکلاس جوپ‌سوارت ۲۰۱۳
جواد مقیمی پارسا یادداشت ۱۳۹۲/۰۸/۲۲

یادداشت جواد مقیمی پارسا درباره مسترکلاس جوپ‌سوارت ۲۰۱۳

جواد مقیمی پارسا، یکی از ۱۲ عکاسی است که برای شرکت در مسترکلاس جوپ‌سوارت ۲۰۱۳ انتخاب شد. در ادامه یادداشتی از او که درباره این ورک‌شاپ نوشته شده، آمده است.