فراخوان ارسال‌ آثار جوایز داستان‌پردازی تصویری ۲۰۱۵ لنزکالچر
لنز کالچر فراخوان ۱۳۹۴/۰۶/۲۷

فراخوان ارسال‌ آثار جوایز داستان‌پردازی تصویری ۲۰۱۵ لنزکالچر

فراخوان دومین سالانه جوایز داستان‌پردازی تصویری ۲۰۱۵ «لنزکالچر Lens Culture» منتشر شد. مهلت ارسال آثار سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵ است.