فراخوان عکاسی از نمایش خشت خام
عکسخانه فراخوان ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

فراخوان عکاسی از نمایش خشت خام

نمایش خشت خام جمعه سیزده دی‌ماه، ساعت ۱۹:۳۰، «ویژه‌ی عکاسان» به صحنه می‌رود.