ویدئو: کارگاه آموزشی ساسان توکلی
عکسخانه پانوراما ۱۳۹۲/۰۹/۰۲

ویدئو: کارگاه آموزشی ساسان توکلی

سال گذشته از سری نشست‌های ۱۰ روز با عکاسان انجمن عکاسان ایران، کارگاه «شگرد عکاسی دیجیتال و پانوراما» توسط ساسان توکلی فارسانی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در ادامه ویدئوی این نشست که توسط این انجمن در اختیار عکسخانه قرار گرفته، آمده است.