پادکست: عکاسی مستند، کنشی هنری
بهنام صدیقی - کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان پادکست ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

پادکست: عکاسی مستند، کنشی هنری

۲۲ آذرماه سمینار «عکاسی مستند، کنشی هنری» توسط کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در نگارستان «امام خمینی» برگزار شد. در ادامه پادکست سخنرانی بهنام صدیقی در این نشست در دسترس است.