بررسی کارکردهای عکس در انجمن‌های مجازی زنانه ; مطالعه موردی انجمن‌های مامی‌سایت و نی‌نی سایت
افسانه کامران پادکست ۱۳۹۲/۰۴/۱۲

بررسی کارکردهای عکس در انجمن‌های مجازی زنانه ; مطالعه موردی انجمن‌های مامی‌سایت و نی‌نی سایت

عکس‌ها بخش وسیعی از اطلاعات را در فضای مجازی منتقل می‌کنند، زنان نیز چون گروه‌ها و اقشار اجتماعی بر اساس تمایز جنسیتی از مردان در فضای مجازی از عکس‌ در انجمن‌ها و اتاق‌های مجازی به وفور استفاده می‌کنند.