نمایشگاه «روی کاغذ (عکاسی).- بی‌نام»
عکسخانه ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نمایشگاه «روی کاغذ (عکاسی).- بی‌نام»

از روز جمعه بیست و ششم خرداد نمایشگاه «روی کاغذ (عکاسی).- بی‌نام» در «پروژه‌های نیومدیا» گشایش یافته است.