«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ روبرتو سَلَس: ویتنام قهرمان
ماری پنزر ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ روبرتو سَلَس: ویتنام قهرمان

عکاس کوبایی، روبرتو سَلَس در بهار ۱۹۶۷ چند هفته‌ای را برای تهیه گزارشی از جنگ آمریکا علیه حکومت سوسیالیستی که بسیار شبیه کشورش و روستایی و کوچک بود، سپری کرد.