ملاک عکس خوب چیست؟ دیدن امری غیرعادی در امر عادی
کتی کوبیکی ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

ملاک عکس خوب چیست؟ دیدن امری غیرعادی در امر عادی

«ملاک عکس خوب چیست؟ با چه معیاری چنین قضاوتی امکان پذیر است؟» مجموعه ۷ مقاله است از ۷ صاحب‌نظر در حوزه عکاسی اعم از عکاس، نویسنده، مدرس، کیوریتور به سفارش فتوورکس.