ترکیب‌بندی در عکاسی خیابانی: سلف‌پرتره
اریک کیم ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

ترکیب‌بندی در عکاسی خیابانی: سلف‌پرتره

در این مطلب به بررسی تعدادی از سلف‌پرتره‌های شاخص در تاریخ عکاسی خیابانی می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که چه نکاتی سبب شده تا آنها برجسته شوند.