فراخوان ششمین نمایشگاه عکاسان مهاجر افغانستان
عکسخانه ۱۳۹۲/۱۰/۱۷

فراخوان ششمین نمایشگاه عکاسان مهاجر افغانستان

ششمین نمایشگاه گروهی عکاسان افغانستان تحت نظارت انجمن عکاسی نوآوران افغانستان در ایران (مشهد) برگزار می‌شود.