کشف جعبه نگاتیوهای صد ساله در جنوبگان
پتاپیکسل ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

کشف جعبه نگاتیوهای صد ساله در جنوبگان

حدود صد سال پس از سفری که گروهی از کاشفان به سرزمین‌های یخ‌زده قطب جنوب آغاز کرده بودند تا برای کاشف معروف آن زمان، سر ارنست شَکلتون مقری برپاکنند، جعبه‌ای حاوی۲۲ نگاتیو نور داده شده اما دیده نشده و به ظهور نرسیده که در یکی از آلونک‌ها و در تکه‌ای یخ مدفون بود، کشف شد.