نمایشگاه بهرام نصرالله‌‌بیگی با عنوان «اتاق روشن»
عکسخانه ۱۳۹۲/۱۰/۲۹

نمایشگاه بهرام نصرالله‌‌بیگی با عنوان «اتاق روشن»

نمایشگاه عکس بهرام (کاوان) نصراله‌بیگی با عنوان «اتاق روشن» از اول تا پنجم بهمن در سنندج برگزار می‌گردد.