نمایشگاه «خانه»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴

نمایشگاه «خانه»

نخستین نمایشگاه «عکاسان منفصل» با عنوان «خانه» از ۱۳ تا ۱۷ آبان در گالری گرمساری برگزار می‌شود.