چرا عکس‌ها جلوی جنگ را نمی‌گیرند؟
رابرت هاریمن ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

چرا عکس‌ها جلوی جنگ را نمی‌گیرند؟

اگر عکس‌ها بتوانند تغییر ایجاد کنند، آنگاه باید شکرگزار باشیم که این رسانه وجود دارد. اما اجازه بدهید که خودمان را سر کار نگذاریم. اشکال اصلی از طرف ما یا رسانه‌های ما نیست. اجازه داده‌شد حلب مخروبه شود و در حالی‌که تمام این اتفاقات جلوی چشم ما رخ داد، آنان که مسئول آن بودند، هنوز واقعا معرفی نشده‌اند.