رینکو کاوائوچی در گالری اپرچر
محمدرضا میرزایی ۱۳۹۲/۰۸/۲۳

رینکو کاوائوچی در گالری اپرچر

این نمایشگاه می‌تواند ادامه‌ای منطقی برآثار پیشین رینکو کاوائوچی باشد، همان نگاه کنجکاو و معصومانه و عکس‌هایی که با شاعرانگی به زندگی و مرگ می‌پردازند. اما در عین حال تازگی‌هایی هم در این عکس‌ها به چشم می‌آیند.