فراخوان دومین جشن عکس هرمزگان
عکسخانه ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

فراخوان دومین جشن عکس هرمزگان

انجمن عكاسان هرمزگان در نظر دارد هم‌زمان با سالروز تاسیس انجمن، با نگاهی نو فضایی ایجاد کند علاوه بر گردهمایی صمیمانه‌ی عکاسان، در راه معرفی قابلیت‌ها و توانایی‌های عکاسان استان و نیز ارتقای سطح فرهنگ بصری در هرمزگان، قدمی بردارد.