انتشار کتاب شعر و عکس با عنوان «فرداهای سرد»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

انتشار کتاب شعر و عکس با عنوان «فرداهای سرد»

کتاب شعر و عکس با عنوان «üşüyen yarınlar - فرداهای سرد» نوشته‌ی امید یازار (ümid yazar) نویسنده و شاعر ایرانی‌تبار و عکس‌های صمد قربان‌زاده در ترکیه چاپ شد.